Download pdf FI

Jaa artikkeli

Talous

Vuosikertomus Kuurojen Palvelusäätiö
Vuosikertomus Kuurojen Palvelusäätiö

Tasapainossa kohti tulevaa

Kuurojen Palvelusäätiön talous ja maksuvalmius on pysynyt tasapainossa 2017 koko toimintavuoden ajan. Useammassa palvelukeskuksessa käyttöaste oli odotettua alhaisempi, mutta vastaavasti toisissa arvioitu asiakasmäärä ylittyi.

Palveluasumisen ja työtoiminnan käyttöpäiviä kertyi yhteensä 90 417, tarkennetun talousarvion yhteydessä laadittuun ennusteeseen verrattuna 3 954 käyttöpäivää vähemmän. Toimintavuoden tulosta heikensi lisäksi säätiön 120 juhlavuoden tapahtumien, Tampereella pidetyn henkilöstöfoorumin ja koko säätiön HR-ohjelmiston käyttöönoton menot. Palveluasumisen tulos selittyy palvelukeskusten onnistuneella kulukurilla, vaikka asiakasmäärät eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Varainhankinnan tuotto koostuu säätiön saamasta testamenttilahjoituksesta.

Kuurojen Palvelusäätiön talous ja maksuvalmius pysyivät tasapainossa vuonna 2017. Jaa Twitterissä

Tuloslaskelman ylijäämäksi muodostui 90 168,56 euroa ja varsinaisen toiminnan tuottojäämäksi 41 965,30 euroa. Poistoja rakennuksista, koneista ja kalusteista, muista aineellisista hyödykkeistä sekä atk-ohjelmistoista tehtiin yhteensä 505 667,09 euroa.

Toimintavuoden tuotot olivat 15,5 milj. euroa. Tuotoista 11,7 milj. euroa eli 75 % kertyi kunnilta perittävistä käyttöpäiväkorvauksista, kotiin tuotettavien palvelujen maksuista ja työtoimintamaksuista. Tuotot alenivat edellisestä vuodesta –0,5 %.

Säätiön toimintavuoden kulut olivat sisäisten siirtojen vähentämisen jälkeen 15,4 milj. euroa. Kuluista 64,3 % muodostui palkka- ja henkilöstömenoista, jotka alenivat -2,4 % vuodesta 2016. Palveluasumisen kulut olivat 10,7 milj. euroa (69,6 % kokonaiskuluista), työtoiminnankulut 0,7 milj. euroa (4,8 %) ja keskushallinnon kulut 1 milj. euroa (6,4 %). Kokeilu- ja kehittämistoiminnan kulut olivat 0,9 milj. euroa (6 %) ja kiinteistöjen kulut 1,9 milj. euroa (12,3 %). Kulut alenivat edellisestä vuodesta -0,8 %, joka kertoo säätiössä hyvin noudatetusta yleisestä kulukurista.

Investointimenot olivat 436 875,16 euroa. Tästä käytettiin aktivoitavan irtaimiston ja ohjelmistojen hankintaan 114 402,16 euroa, palveluasumisen huoneistojen hankintaan Joensuussa ja Helsingissä 297 993 euroa sekä lomahuoneisto-osuuden hankintaan 24 480 euroa.

Lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 540 000 euroa. Vuoden alussa säätiöllä oli lainoja 1 220 000 euroa ja vuoden lopussa 680 000 euroa. Vuonna 2018 lainoja lyhennetään 540 000 euroa.

Vuosikertomus Kuurojen Palvelusäätiö