Download pdf FI

Jaa artikkeli

Poveri

Oman elämän ja uran hallintaa

Kuurojen Palvelusäätiön valtakunnallisessa Poveri-hankkeessa toimii kolme viittomakielisten työvalmentajaa. Työvalmentajat neuvovat ja ohjaavat asiakkaita työ-, opiskelu- ja elämänhallinta-asioissa.

Poverin työvalmentajilla oli viime vuonna 186 asiakasta. Pääkaupunkiseudulla asiakkaita on ollut muihin alueisiin verrattuna runsaasti. Kuurojen määrä pääkaupunkiseudulla on huomattavasti muuta maata suurempi, joten myös kohderyhmään kuuluvia asiakkaita tavoitetaan enemmän.

Vuonna 2017 avotyömarkkinoille työllistyi 33 ja välityömarkkinoille 49 asiakasta, joista 28 oli työkokeilussa ja 21 sai työhönsä palkkatukea. Ammattiin opiskeli 23 asiakasta ja muita opintoja (esimerkiksi valmentava koulutus, täydennyskoulutus) suoritti 14 asiakasta. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 7 asiakasta ja työttöminä 60.

Poveri-hankkeen työvalmentajat neuvovat ja ohjaavat asiakkaita työ-, opiskelu- ja elämänhallinta-asioissa. Jaa Twitterissä

Helsingissä järjestettiin loppuvuodesta 2017 kolme hygieniapassikurssia. Kursseilla oli yhteensä 34 osallistujaa, joista 10 suoritti hygieniapassin hyväksytysti. Keväällä järjestettiin myös viiden kerran työnhakukurssi, jossa kävi vaihtelevalla kokoonpanolla seitsemän osallistujaa. Syyskuussa järjestettiin Työelämän pelisäännöt -kurssi, jonka osallistujamäärä oli niin ikään seitsemän.

Hämeenlinnassa järjestettiin maaliskuussa EA1-kurssi, jonka kahdeksasta osallistujasta kaikki läpäisivät kurssin. Jyväskylässä järjestettiin puolestaan toukokuussa työturvallisuuskorttikoulutus, jonka kaikki 12 osallistujaa myös suorittivat kurssin hyväksytysti. Lisäksi Jyväskylässä on annettu työpaikoilla viittomakielen ohjausta kuusi kertaa yhteensä 30 henkilölle.

Työvalmentajat ovat myös tehneet verkostotyötä esittelemällä Poverin toimintaa erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi kuurojen yhdistysten tapaamisissa ja seminaareissa. Lisäksi työntekijät ovat osallistuneet erilaisiin koulutuksiin, muun muassa VATESin järjestämiin Työelämäoikeutta-koulutuksiin. Poverin työvalmentajat osallistuivat kesäkuussa 2017 Pohjois-Irlannissa järjestettyyn EUSE:n tuetun työllistämisen maailmankoferenssiin, jossa myös itse pääsivät kertomaan kuurojen työllistymisestä Suomessa.

Yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden palaute toiminnasta on ollut positiivista. Asiakkaiden antaman palautteen mukaan heidän omat suunnitelmansa ovat selkiytyneet ja he kokevat saaneensa tukea ja ohjausta työ- ja opiskeluasioissa. Yhteistyökumppaneiden mielestä yhteistyöstä on ollut hyötyä asiakkaan asioiden eteenpäin viemisessä ja he kokevat, että Poverin toiminta on kohderyhmälle tärkeää.