Download pdf FI

Jaa artikkeli

Palvelusäätiö 120 vuotta

Vahvaa ymmärrystä

Samaan aikaan Suomi 100 -juhlavuoden kanssa juhlittiin myös Kuurojen Palvelusäätiön 120-vuotista olemassaoloa. Juhlavuoden suojelijana toimi Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Juhlia järjestettiin varsinaisena juhlapäivänä 26.4. Helsingissä ja pitkin juhlavuotta säätiön palvelukeskuksissa.

Kuurojen Palvelusäätiö sr on yksi Suomen vanhimmista järjestöistä. Sen perustehtävä on pysynyt vuodesta 1897 lähes muuttumattomana. Tavoitteena on kuurojen ja kuurosokeiden ihmisten hyvinvoinnin edistäminen vertaistukea ja palveluja järjestämällä.

Kuurojen Palvelusäätiö on kuurojen ja kuurosokeiden asumispalvelujen tuottajana vanhin, suurin ja lähes ainoa palveluntuottaja koko maassa. Jaa Twitterissä

Toki yhteiskunnan muutos ja kehittyminen ovat muuttaneet myös sitä, millaisia palveluja milloinkin tarvitaan. On siirrytty hyväntekeväisyydestä ja huoltoyhteiskunnasta kohti osallisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta arvostavaan suuntaan.

Muutoksesta kertoo myös säätiön nimen muuttuminen vuosien saatossa. Perustettaessa nimi oli Kuuromykkäin Auttajayhdistys, sitten Kuurojen Ystäväin liitto, Kuurojen Huoltokotisäätiö ja nyt Kuurojen Palvelusäätiö.

Asiakasymmärrys auttaa kehittämään palveluita

Pitkä historia on tuonut Kuurojen Palvelusäätiölle runsaasti tietämystä ja ymmärrystä asiakkaidensa tarpeista. Esimerkiksi kuurojen ja kuurosokeiden asumispalvelujen tuottajana se on vanhin ja suurin, lähes ainoa palveluntuottaja koko maassa.

Kuurojen Palvelusäätiön pääjuhla järjestettiin varsinaisena juhlapäivänä 26.4. Helsingissä.
Kuurojen Palvelusäätiön pääjuhla järjestettiin varsinaisena juhlapäivänä 26.4. Helsingissä.

 

Tämä myös velvoittaa. Laakereillaan lepäilyyn ei ole varaa, vaan kehittämisen on oltava määrätietoista ja jatkuvaa. Siksi niin asiakkaita, työntekijöitä kuin muitakin sidosryhmiä kuunnellaan tarkalla korvalla.

Kuurojen Palvelusäätiön palvelurakenne on selkeästi monipuolistunut. Toimintaa on muuallakin kuin palvelukeskuksissa, ja toisaalta palvelukeskusten tarjonta on laajentunut. Tällä hetkellä palveluja tuodaan suoraan asiakkaiden koteihin ja palvelukeskuksissa järjestetään toimintaa muillekin kuin asukkaille. Kuurojen Palvelusäätiöllä on myös Suomen ainoa viittomakielinen työkeskus, Sampola.

Veikkauksen tuella järjestetään myös erilaista tärkeää toimintaa ja kehitysprojekteja. Juniori-ohjelma on suunnattu kuurojen lasten perheille, Poveri auttaa työ- ja opiskelupaikkojen etsinnässä ja tukee työllistymisessä.

Vuoden 2017 lopussa päättynyt Memo tarjoaa virikkeitä ja vertaistukea muistisairaille viittomakielisille ja Passi edistää pitkäaikaissairaiden kuurojen ja kuurosokeiden hyvinvointia. Käytössä on myös Auttava linja. Näihin hankkeisiin voi tutustua tarkemmin vuosikertomuksen sivulta 31 alkavassa osassa.

120-vuotisjuhlaa ympäri maan

Kuurojen Palvelusäätiön 120-vuotisjuhla ei rajoittunut vain yksiin juhliin, vaan juhlallisuuksia oli ympäri vuoden koko maassa. Esimerkiksi Åvikin palvelukeskuksessa skoolailtiin ja tanssittiin itsenäisyyspäivän alla ja Metsolasta lähdettiin joukolla juhlaillalliselle ravintolaan. Wäinölän väki nautti juhlalounaan kauniisti koristellussa seurakuntakeskuksessa ja Sampola teki vauhdikkaan esityksen palvelukeskuksensa historiasta.

Salmelassa 120-vuotisjuhla otettiin esille niin kesäjuhlassa kuin Lucian päivän juhlassakin, Ainolassa juhlaa vietettiin juhlapäivällisellä Puotilan kartanossa ja Runolassa pidettiin niin avoimien ovien päivä kuin nautittiin juhlalounaskin.

Yleishyödyllinen yhteisö

Yleishyödyllinen säätiö ei tavoittele voittoa. Kuurojen Palvelusäätiö sr on yleishyödyllinen, erityisryhmää palveleva yhteisö, eikä sen toiminnalla tavoitella voittoa. Toiminnan mahdollistavat julkisen sektorin tuki sekä yksityishenkilöiden testamenttilahjoitukset.

Palvelusäätiön toiminnan rahoittavat pääosin kunnat, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoilla ja asiakkaat. Kunnat ovat vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain perusteella velvoitettuja tarjoamaan avustuspalvelua asukkailleen. Palveluasumisen asukkaiden maksettavaksi jää oman asunnon vuokra ja päivittäiset menot.

Veikkauksen tuottoja jakava STEA rahoittaa yleisavustuksella keskushallinnon toimintaa ja kokeilu- ja kehittämisavustuksella ohjelmia ja projekteja.

Kuurojen Palvelusäätiöllä on seitsemän palvelukeskusta eri puolilla Suomea. Niissä asuu noin 230 kuuroa ja kuurosokeaa. Säätiön palveluja käyttää noin 1 000 ihmistä vuodessa.