Download pdf FI

Jaa artikkeli

Palvelukeskus Salmela

Henkilövaihdoksia, haasteita, juhlaa ja viittomakieltä

Salmelan palvelukeskuksessa katsotaan kohti tulevaisuutta uuden johtajan ohjauksessa. Henkilökunnan jaksamiseen on kiinnitetty huomiota, samoin kuin siihen, että jokainen asukas kohdataan oikein ja omana yksilönään.

Vuoden vaihteessa Salmelaan saatiin niin uusi johtaja kuin vastaava ohjaajakin. Johtajana aloitti Pekka Vihanto ja vastaavana ohjaajana Kirsi Mattila.

Vuonna 2017 Salmelaan saatiin uusi hälytysjärjestelmä, joka paransi palvelukeskuksen asukasturvallisuutta ja valmiutta ottaa vastaan myös muistisairaita asiakkaita. Palvelukeskuksen viihtyisyyttä lisäsi niin ruoka- kuin päiväsalinkin uusi sisustus.

Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitettiin huomioita palautumismittauksen avulla. Sen tarkoituksena oli selvittää, onko töistä palautuminen riittävää. Jokainen työntekijä sai tuloksestaan henkilökohtaisen raportin, ja 2018 käydään yhdessä läpi niitä keinoja, joilla henkilökunta jaksaisi ja voisi aiempaa paremmin. Säännöllinen työnohjaus puolestaan auttaa nostamaan esille työelämän solmukohtia ja näin kehittämään työyhteisön toimivuutta.

Palvelukeskus Salmelan kesäjuhlissa kuurojen yhteisön vahva läsnäolo ja esiintyminen tekivät vaikutuksen juhlaväkeen. Yhdessä vietetyt hetket ovat tärkeitä. Jaa Twitterissä

Kuurojen Palvelusäätiön 120-vuotista olemassaoloa juhlistettiin sekä kesäjuhlissa että joulukuisissa Lucia-juhlissa. Molemmat olivat yleisömenestyksiä. Kesäjuhlissa kuurojen yhteisön vahva läsnäolo ja esiintyminen tekivät vaikutuksen juhlaväkeen. Yhdessä vietetyt hetket ovat tärkeitä.

Päivittäiseen ohjelmaan lisättiin jumppaa ja lehden lukua, mikä onkin lisännyt asukkaiden kiinnostusta ajankohtaisiin asioihin.
Ohjaajille järjestettiin viittomakielen osaamisen arviointi. Tulosten perusteella henkilöstölle on suunnitteilla lisää viittomakielen koulutusta. On tärkeää, että jokainen asukas kohdataan oikein, ja tämä korostuu varsinkin muistisairaiden kohdalla.

Vuodelle 2018 Salmelan palvelukeskuksessa on suunnitteilla rakennuksen ulkomaalaus sekä pienempiä remontteja viihtyvyyden ja toimivuuden parantamiseksi. Koulutuksen ja viihtyisän ympäristön avulla voimme jatkossakin tarjota laadukkaita palveluita.

Salmelassa myös luonto on lähellä.

Pauli Jaakkola


Salmelan palvelukeskuksen pitkäaikainen asukas Pauli Jaakkola on vahtolainen 91-vuotias herrasmies, joka on muuttanut Salmelan palvelutaloon sen avattua ovensa elokuussa 2001. Pauli kertoo, että Salmelassa on hänen lisäkseen vielä kaksi alkuperäisasukasta, jotka muuttivat sinne samoihin aikoihin hänen kanssaan.

Pauli on käyttänyt Salmelan ruokapalveluita alusta alkaen, mutta vierailleen hän haluaa keittää itse kahvit. Hän on myös tyytyväinen, että Salmelassa käy parturi ja jalkahoitaja, joiden palveluita hän toisinaan käyttää.

Pauli on erittäin kiinnostunut urheilusta ja seuraakin sitä hyvin tarkasti TV:stä. Myös ajankohtaiset asiat ja tapahtumat ovat lähellä hänen sydäntään: hän lukee päivittäin tarkasti Turun Sanomat ja seuraa uutiset televisioista. Viime aikojen keskustelunaiheena ovat olleet presidentinvaalit ja muuttuneet sääolosuhteet. Paulin on helppo verrata menneitä säätiloja, sillä hän merkitsee päivittäin sääkalenteriinsa muistiin kunkin aamupäivän lämpötilan.

Salmelan palveluihin Pauli on erittäin tyytyväinen. Hänen oma palveluntarpeensa ei ole juurikaan muuttunut kuluneen 17 vuoden aikana, mitä nyt nykyisin turvautuu rollaattorin tuomaan tukeen. Omaohjaajatyöskentelyynkin hän on tyytyväinen ja pitää siitä, että omaohjaaja tietää hänen asiansa ja käy säännöllisesti esimerkiksi pankissa Paulin kanssa.

Salmela lukuina

  • Asukkaita 17
  • Päivätoiminnan asiakkaita 6
  • Kotiin annettavat palvelut 27
  • Käyttöpäiviä 6323
  • Henkilöstö 14
  • Vuosimenot 1 111 205 euroa