Download pdf FI

Jaa artikkeli

Palvelukeskus Runola

Palvelukeskus Runola

Yhteistyöllä se sujuu!

Mennyt vuosi oli Runolan palvelukeskukselle toimelias ja vaihteleva. Asukkaiden arki sisälsi runsaasti erilaisia hauskoja tapahtumia ja retkiä. Henkilökuntaa puolestaan koulutettiin entistä arvolähtöisempään ohjaustyön ja oman työn kehittämiseen.

Yksi vuoden tapahtumista oli keväällä järjestetty avoimien ovien päivä, jossa vierailla oli mahdollisuus tutustua palvelukeskuksen lisäksi Ratamotien ryhmäkotiin ja puutarhaan.

Vuosikertomus Kuurojen Palveluäätiö

Vierailulla kävivät myös päivätoiminnan asiakkaat ja henkilökunta sekä yhteistyökumppaneita. Päivä sai mukavan vastaanoton ja sääkin suosi ulkona oloa. Loppuvuodesta juhlittiin itsenäistä 100-vuotiasta Suomea sekä 120-vuotiasta Kuurojen Palvelusäätiötä asukkaiden ja henkilökunnan yhteisellä juhlalounaalla.

Palvelukeskus Runolan yksi vuoden 2017 tavoitteista oli yhteistyön lisääminen omaisten kanssa. Siinä onnistuttiin. Jaa Twitterissä

Yksi menneen vuoden tavoitteista oli yhteistyön lisääminen omaisten kanssa. Omaiset olivatkin mukana asukkaiden arjessa aiempaa enemmän ja myös yhteydenotot lisääntyivät.

Työ- ja vapaa-ajan toimintojakaan ei unohdettu. Ikääntymisen aiheuttamia rajoitteita pyrittiin torjumaan muun muassa liikunnallisin keinoin. Tavoitteena oli myös tarjota mielekkäitä työtoiminnan muotoja kaikille halukkaille.

Palvelukeskus Runola

Kuntosaliryhmät pyörivät viikoittain ja kaikilla asukkailla oli mahdollisuus ulkoilla. Lisäksi järjestettiin retkiä ja tapahtumia arkea rikastuttamaan. Työtoiminnan ja mielekkäiden vapaa-
ajantoimintojen vaikutus asukkaiden hyvinvointiin on ollut merkittävää.

Työn kehittämisen suunnitteluun osallistui koko henkilökunta. Kaikilla oli mahdollisuus olla mukana ja esittää ideoita ja ajatuksia tiimityöhön siirtymisestä. Apua saatiin palvelukeskus Åvikista ja palvelukeskus Sampolasta, joista molemmista kävi työntekijöitä ohjaamassa arvolähtöisen ohjaustyön sekä työn sisällön ja työprosessien kehittämisessä. RAI-arviointijärjestelmän käyttöönottamisen avulla saadaan aiempaa monipuolisemmin huomioitua asiakkaiden tarpeet ja toimintakyvyn muutokset. Se auttaa työntekijöitä myös asiakkaiden palvelusuunnitelmien päivittämisessä.

Henkilökunnalla on ollut viime syksystä lähtien mahdollisuus osallistua omien työvuorojen suunnitteluun. Myös toimet tehtävänkuvausten selkeyttämiseksi ja perehdyttämisen tehostamiseksi on aloitettu.

Runolan toimintoja ja työprosesseja kuvattiin omavalvontasuunnitelmiin. Jokaisesta palvelukeskuksen toimintamuodosta ja -yksiköstä laadittiin oma, viranomaisvaatimukset täyttävä omavalvontasuunnitelma. Niiden laadintaan saimme ohjausta Oulun kaupungin asiantuntijoilta.
Uusia asiakkaita tuli yksi palvelutaloon, yksi tuetun asumisen ja yksi kotiin annettavien palvelujen piiriin. Päivätoiminnan asiakaskunnassa oli vaihtuvuutta, mutta asiakasmäärä pysyi suurin piirtein samana.

Arvolähtöisen ohjaustyön menetelmiä jalkautetaan edelleen arkityöhön koulutuksen ja uusien toimintatapojen sekä käytäntöjen avulla. Kuulovammaisjärjestöjen välinen yhteistyö saa myös jatkoa. Ammattitaitoisen henkilökunnan avulla ja omaa työtä kehittämällä asiakkaiden tarpeisiin pysytään vastaamaan jatkossakin.

Helli Korppi

Palvelukeskus Runola95-vuotias Helli Korppi on tällä hetkellä Runolan vanhin asukas. Hän on asunut Runolassa vuodesta 1995.

Helli on viittomakielinen kuuro, eli hän käyttää kommunikointiin viittomakieltä. Muuttaessaan Hellin elämässä oli haastava vaihe, mutta Runolasta hän löysi ympäristön, joka auttoi selviytymään eteenpäin.

Luonteeltaan Helli on rohkea, huumorintajuinen, utelias elämää kohtaan sekä aktiivinen toimissaan ja monitaituri tekemisissään.

Sisaren äkillinen poismeno sai Hellin elämän järkkymään. Siitä toivuttuaan hän vähitellen totuttautui uuteen ympäristöön. Viittomakielisen ohjauksen ja tuen avulla hän sai elämälleen uuden alun. Ilo palautui elämään.Oman huoneensa Helli laittoi oman näköisekseen yhdessä Runolan omaohjaajan kanssa. Huoneessa on edelleen muistorikkaita ja tärkeitä huonekaluja ja esineitä. Valokuva-albumit muistuttavat tehdyistä matkoista.

Ennen Runolaan muuttoaan hän matkusteli paljon eritoten siskonsa kanssa. Sukulaiset muistelevat hymyssä suin, että Helli ei halunnut käydä ulkomailla kerran vaan usean kerran vuodessa. Helli kiersi myös kotimaan tarkkaan Etelä-Suomesta aina Lappiin saakka.

Hellille rakkaita asioita ovat olleet myös juhlien järjestäminen, leivonta ja käsityöt. Hän osallistui Runolassa leipomisryhmään ja seuraa yhä leivontahetkiä. Käsityötaidoista Hellillä on yhä tallella hieno värimaailman taju, jonka huomaa esimerkiksi hänen pukeutumisestaan.

Koirat ovat aina olleet osa Hellin elämää. Kun hän muutti Runolaan, mukana oli myös pieni koira. Koiraa hoidettiin yhteistuumin koko palvelukeskuksen väen kanssa.

Myös kauneudenhoito on Hellille tärkeää. Kaapista löytyy jokaiseen tilanteeseen sopiva ihonhoitotuote. Kampaajalla Helli käy säännöllisesti ja valitsee itse jokaiseen päivään sopivat vaatteet.

Helli ei tällä hetkellä osaa kertoa, mikä hänen elämässään voisi olla paremmin. Palvelukeskus Runolan palveluihin hän on tyytyväinen. Runolassa tarjottava viittomakielinen kokonaisvaltainen palvelu ja ohjaus on ollut ja on edelleen Hellille hyvin tärkeää. Omaohjaajan, ohjaajien, terveydenhoitajan, psykiatrin, lääkärin ja toimistohenkilökunnan apu ja tuki auttavat häntä ylläpitämään elämää hyvänä ja arvokkaana.

 

Runola lukuina

  • Asukkaita 59
  • Päivätoiminnan asiakkaita 31
  • Kotiin annettavat palvelut 9
  • Käyttöpäivät 21481
  • Henkilöstö 49
  • Vuosimenot 3 105 845