Download pdf FI

Jaa artikkeli

Palvelukeskus Metsola

Juhlavuonna suunniteltiin jo tulevaa remonttia

Asukkaiden osallisuus ja oman elämän hallinta olivat Metsolan palvelukeskuksen työn keskiössä vuonna 2017. Juhliakin silti ehdittiin.

Metsolassa oli vuonna 2017 tavoitteena asukkaiden osallisuuden ja motivaation lisääminen oman elämän hallinnassa. Erityisesti pyrittiin löytämään aikaa asukkaan kanssa käytäville keskusteluille, joissa asukasta tämän omassa elämässä kiinnostavat ja motivoivat asiat nostettiin esiin. Asukkaat myös osallistuivat kesän aikana oman kiinnostuksen ja toimintakyvyn mukaan erilaisille retkille.

Koko vuoden juhlien teemana oli Kuurojen Palvelusäätiö 120 ja Suomi 100 vuotta. Kesäkuun kesäjuhlia vietettiin yhdessä läheisten ja omaisten sekä lähinaapureiden kanssa. Juhlissa esiintyi suomalaisia iskelmiä esittävä laulaja Reino Leino Suomi 100 -teeman mukaisesti.

Joulukuussa asukkaat ja työntekijät kävivät yhdessä juhlaillallisella ravintola Priimuksessa. Samassa kuussa vietettiin myös vanhimman asukkaamme ja vanhimman työntekijämme yhteisiä 60-vuotissyntymäpäiviä, vuosia yhteensä 120.

Ikääntyvien päivätoiminta järjestettiin neljänä päivänä viikossa. Asiakasmäärä on vähentynyt asiakkaiden ikääntymisen ja kunnon huonontumisen vuoksi. Päivätoiminnan asiakkaat juhlistivat juhlavuotta omissa ryhmissä kakkukahveilla. Kotiin annettavien palveluiden kysyntä lisääntyi ja palvelua järjestettiin tarpeen mukaisesti.

Palvelukeskus Metsolan vuoden 2018 tavoitteena on suunnitella hyvät ja toimivat tulevaisuuden tilat. Jaa Twitterissä

Metsolan remonttiin liittyviä tiloja ja uusien tilojen tarpeita kartoitettiin asukkaiden, heidän omaistensa, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden 2018 tavoitteena on suunnitella hyvät ja toimivat tulevaisuuden tilat.

Hanna Asikainen

Palvelukeskus Metsola tuottaa ikääntyvien päivätoimintaa omassa kodissaan asuville henkilöille. Jyväskyläläinen Hanna Asikainen on käynyt Metsolan päiväkeskuksen tiistairyhmässä vuodesta 2014.

Hanna on 90-vuotias kuulonäkövammainen ja päiväkeskuspäivät ovat hänelle hyvin tärkeitä. Heti kun päiväkeskuspäivä on päättynyt, hän alkaa jo odottaa uutta.

Kun Hanna tuli mukaan toimintaan 4 vuotta sitten, hän yllättyi lämpimästä vastaanotosta ja ”oli myyty”. Koskettaminen ja läsnäolo ovat Hannalle tärkeitä ja päiväkeskuksessa tapana oleva halaaminen teki häneen vaikutuksen. Parasta Hannan mielestä päiväkeskuspäivissä on vertaistuki. Myös merkkipäivien muistaminen tuntuu hyvältä.

Hanna on luonteeltaan myönteinen ja positiivinen. Sydämellisenä ja auttavaisena ihmisenä hänellä on myös kyky kannustaa ja tukea muita ryhmäläisiä.

Hanna asuu yksin omassa kodissaan ja nauttii äänikirjojen kuuntelusta ja lukee mieluiten tietokirjoja. Hänellä on kaksi poikaa, jotka auttavat häntä paitsi lähiomaisina, myös virallisina henkilökohtaisina avustajina.

Aikanaan Hanna on tehnyt käsitöitä ja matkustellut paljon. Hän on toiminut aktiivisesti eläkeläisjärjestössä, jossa toimi matkavastaavana ja vei ryhmiä ympäri Suomea ja ulkomaillakin. Hanna on esimerkkinä ja edelläkävijänä muille ryhmäläisille it-välineiden käytössä. Hänellä on käytössään tietokone ja muita teknisiä apuvälineitä, joista hän on kiitollinen ja joiden käyttöön hän kannustaa myös muita asiakkaita.

Hanna kertoo mottonsa olevan ”periksi ei anneta, eikä katkeroiduta ja paikoilleen ei jäädä”. Hanna on tyytyväinen saamaansa palveluun ja toivoo ohjaajien työhyvinvointiin kiinnitettävän huomiota, jotta he jaksaisivat työssään jatkossakin.

Metsola lukuina

  • Asukkaita 21
  • Päivätoiminnan asiakkaita 44
  • Kotiin annettavat palvelut 24
  • Henkilöstö 26
  • Käyttöpäivät 7683
  • Vuosimenot 1 690 796 euroa