Download pdf FI

Jaa artikkeli

Palvelukeskus Ainola

Palvelukeskus Ainola

Triplajuhlaa ja parempaa palvelua

Kuurojen Palvelusäätiö täytti 120 vuotta samana vuonna, kun Ainolassa vietettiin palvelukeskuksen 25-vuotisjuhlaa ja päivätoiminta Louhelan 10-vuotisjuhlaa. Juhlien lisäksi vuoden aikana fokuksessa oli asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisen elämän kehittäminen yhä paremmaksi.

Kevään aikana juhlittiin Kuurojen Palvelusäätiön 120-vuotisjuhlaa ja Ainolan 25-vuotisjuhlaa juhlapäivällisellä Puotilan kartanossa. Puitteet olivat juhlalliset ja tunnelma sen mukainen.

Palvelukeskus Ainola

Elokuussa oli avoimien ovien vuoro. Omaiset ja yhteistyökumppanit olivat tervetulleita tutustumaan Ainolan toimintaan ja arkeen. Lisäksi vuoden aikana retkeiltiin paljon ja osallistuttiin erilaisiin tapahtumiin myös palvelukeskuksen ulkopuolella.

Palvelukeskus Ainolassa kartoitettiin asiakkaiden toiveita ja arvoja ja mietittiin, kuinka ne toteutetaan asiakkaan arjessa ja elämässä. Jaa Twitterissä

Tärkeitä olivat myös arvokeskustelut asiakkaidemme kanssa. Kuukausittaisissa työyhteisöpalavereissa käytiin läpi asiakkaiden toiveita ja arvoja ja mietittiin, kuinka tuemme asiakasta niin, että hänen elämänsä on näiden toiveiden ja arvojen mukaista.

Esillä oli myös asiakkaiden itsemääräämisoikeus. Alan asiantuntija herätteli Ainolan työntekijöitä pohtimaan, toimitaanko palvelukeskuksessa aidosti asiakkaan itsemääräämisen toteutumisen puolesta. Työyhteisön teemalliset foorumit ovat olleet oivallinen paikka yhteiseen pohdiskeluun ja asioista sopimiseen.

Palvelukeskus Ainola

Ohjaajien työssä jaksamista ja parempaa työstä palautumista tuettiin Firstbeat-sykevälimittauksilla. Mittaustulokset kertoivat, kuinka työntekijä palautuu työpäivinä ja vapaa-aikana. Mittausten jälkeen kaikki Ainolan työntekijät pääsivät palautumista edistävään yksilölliseen valmennukseen.

Vuoden aikana henkilöstö vaihtui jonkin verran. Onneksi aina on löytynyt erinomaisia sijaisia paikkamaan lyhyitä ja pitkiä poissaoloja.

Vuosi 2018 tulee olemaan isompien muutosten aikaa, sillä Ainolan vaikeavammaisten päivätoiminta organisoidaan uudelleen. Kaikille tehostetun palveluasumisen asiakkaille tehdään RAI-toimintakykyarviointi. Opeteltavaa ja kehittymistä riittää tulevallekin toimintakaudelle.

Nico

Palvelukeskus Ainola NicoNicon viikot täyttävät työskentely viittomakielisessä päivätoiminnassa ja viikottaiset ostosreissut kauppakeskukseen ja kirpputoreille. Ainolassa asumisen aikana Nicon kommunikaatiotaidot ovat parantuneet hurjalla harppauksella.

Nico muutti kotoaan Palvelukeskus Ainolaan vuonna 2005, 18-vuotiaana. Nicon tavoitteena oli itsenäistyminen ja sosiaalisten taitojen parantaminen.

Aluksi Nico opetteli huolehtimaan omasta huoneestaan ja vahvistamaan sosiaalisia taitojaan osallistumalla Ainolan toimintoihin. Hän opiskeli erityisoppilaitoksissa, ja opiskelun päätyttyä Nico kävi Vantaalla työtoiminnassa aina siihen asti, kunnes hän aloitti Ainolan oheen perustetussa viittomakielisten päivätoiminnassa Louhelassa.

Nicon mielestä päivätoiminnassa mukavinta on palautuspullojen lajittelu, vaikkei työssäkäynti aina olekaan niin herkkua – Nico kun rakastaa nukkumista yli kaiken.

Nicon kehitys on ollut huimaavaa viittomakielisessä ympäristössä ohjaajien ohjauksessa ja asuintovereiden tukemana. Nicon omat kommunikointitaidot ovat parantuneet niin, että nykyään iloinen ja utelias Nico juttelee mielellään itseään kiinnostavista asioista, sähkölaitteista ja netistä löytämistään mielenkiintoisista asioista.

Pohdiskelijana Nico keskustelee paljon mieltään vaivaavista asioistaan muiden kanssa. Nico itse on ylpeä siitä, että hän käy itsenäisesti Itäkeskuksessa ja kirpputoreilla ostoksilla ja huolehtii itse käyttörahoistaan. Kauppareissujen jälkeen Nico palaa Ainolaan iloisena ja innosta puhkuen esittelemään ostamiaan tavaroita ja kertomaan näkemistään mielenkiintoisista asioista.

Nico on myös huumorintajuinen ja pitää vitsailusta. Nicoa harmittaa, kun omat vaatteet eksyvät joskus toisten asukkaiden kaappeihin syystä tai toisesta. Tästä huolimatta Nico on viihtynyt hyvin Ainolassa ja Louhelassa.

Ainola lukuina

  • Asukkaita 21
  • Päivätoiminnan asiakkaita 13
  • Kotiin annettavat palvelut 26
  • Käyttöpäivät 7502
  • Henkilöstö 19
  • Vuosimenot 1 342 046 euroa