Download pdf FI

Jaa artikkeli

Memo

Aivotreenejä ja muistipäiviä

Memo-ohjelma on tukenut viittomakielisiä muistisairaita ja heidän omaisiaan reilut 10 vuotta. Vuoden vaihteessa 2017–2018 sen toiminta sulautettiin osaksi Passi-ohjelmaa.

Memo-ohjelma aloitti projektina 2006 tavoitteenaan tukea viittomakielisiä muistisairaita ja heidän omaisiaan. Vuosina 2012–2017 Memo-ohjelma jatkui osana STEAn Eloisa ikä -avustusohjelmaa ikäihmisten hyvän arjen puolesta, jota koordinoi Vanhustyön Keskusliitto. Vuonna 2018 Memo-ohjelma on tuotu osaksi Passi-ohjelmaa.

Vuonna 2017 kaksi viittomakielisten muistiasiantuntijaa työskenteli Helsingistä ja Jyväskylästä käsin koko Suomen alueella. Vuoden aikana kohdattiin viittomakielisiä muistisairaita ja omaisia pitämällä muistiin liittyviä luentoja muun muassa kuurojen yhdistysten tapahtumissa ja niiden seniorikerhoissa.

Memo-ohjelma on tukenut viittomakielisiä muistisairaita ja heidän omaisiaan 10 vuotta. Vuoden vaihteessa 2017–2018 se sulautettiin osaksi Passi-ohjelmaa. Jaa Twitterissä

Vuoden aikana jatkettiin asiakkaiden muistin ja tiedonkäsittelyn arviointia käyttämällä CERAD-kognitiivista tehtäväsarjaa viittomakielellä. Kaikki testiä tarvitsevat pääsivät siihen. Testejä tehtiin yhteensä 71. Henkilökohtaista muistineuvontaa ja ohjausta annettiin tarpeen mukaan.

Muistipäiviä viittomakielisille muistisairaille ja heidän omaisilleen järjestettiin Tampereella, Turussa ja Oulussa. Päiviin osallistui 51 henkilöä. Ohjelmassa oli muun muassa tietoa muistisairauksista ja aivoterveydestä sekä aivotreenejä.

Lievästi muistisairaiden ja heidän omaistensa viisipäiväinen sopeutumisvalmennuskurssi järjestettiin yhteistyössä Passi-ohjelman kanssa Kiipulan kuntoutuskeskuksessa Turengissa. Kurssilla oli mukana 18 osallistujaa. Kurssilaiset kokivat kurssin ohjelman monipuoliseksi ja yhdessäolon tärkeäksi. Kaikki olivat kyselyn mukaan tyytyväisiä kurssiin ja suosittelisivat sitä muille.

Aivotreeniryhmät kokoontuivat Tampereella (2 ryhmää), Helsingissä (3 ryhmää, joista yksi maahanmuuttajille) ja Jyväskylässä. Yhteensä osallistujia oli 37 ja ryhmät kokoontuivat 4–5 kertaa. Ryhmissä harjoiteltiin erilaisten visuaalisten tehtävien myötä eri muistin osa-alueita: keskittyminen, muisti, hahmottaminen, päättely ja kieli.

Memon näkyvyyttä lisättiin olemalla mukana erilaisilla alan messuilla ja tapahtumissa. Memo oli muun muassa näytteilleasettajana Gerontologia-päivillä, TERVE-SOS-tapahtumassa, Muistikonferenssissa, Vanhustenviikon messuilla sekä posterilla Sairaanhoitajapäivillä. Näiden myötä tavoitettiin tuhansia eri alojen ihmisiä ja saatiin levitettyä tietoa Memo-ohjelman sisällöstä.