Download pdf FI

Jaa artikkeli

Puheenjohtajalta

Kuurojen Palvelusäätiö puheenjohtaja Maija Perho

Juhlaa ja määrätietoista työtä

Säätiömme 120. toimintavuosi sisälsi arvokkaita ja iloisia juhlia, hyvää arkea ja jatkuvaa kehittämistyötä.

Kuurojen Palvelusäätiön juhlavuoteen osallistuneena on ilo todeta, miten riemukasta ja elinvoimaista viittomakielisten oma kulttuuri on, ja miten palvelukeskusten henkilökunta ja asiakkaat yhdessä tekivät omannäköisiään juhlia. Parhaista makupaloista saatiin nauttia säätiön henkilöstön kehittämisfoorumissa Tampereella.

Kuurojen Palvelusäätiön yhteiset tavoitteet ja arvot eivät ole vain sanahelinää, vaan ne otetaan vakavasti ja viedään arjen toimintaan. Jaa Twitterissä

Vuosi ei kuitenkaan ole ollut pelkkää juhlimista, vaan myös määrätietoista työtä säätiön strategian, arvojen ja asiakaslähtöisyyden toteuttamiseksi. Palvelukeskusten toimintakertomuksista ilmenee selvästi, että yhteiset tavoitteet ja arvot eivät ole vain sanahelinää, vaan ne otetaan vakavasti ja viedään arjen toimintaan.

Aidon asiakaslähtöisyyden totuttamisen eteen on edelleen tehtävä työtä, mutta hyvällä tiellä ollaan. Säätiön vahvuuksia ovatkin tahto ja kyky tehdä uusia avauksia sekä suunnitella ja toteuttaa kehittämishankkeita.

Hyvästä kehityksestä kertovat monet asiakastarinat – ne kertovat ennen kaikkea siitä, että jokainen on yksilö, ainutlaatuinen persoonallisuus, ei ensisijaisesti kuuro tai kuulovammainen. Tarinat kertovat siitä, mitä yksilöllisellä kohtaamisella ja työotteella saadaan aikaan: itseluottamusta, löytöretkiä omiin vahvuuksiin, mielekästä tekemistä, harrastuksia, osallisuuden tunnetta.

Erityisen ilahduttava on tarina 90-vuotiaasta Hannasta, jolla on it-taidot hallussa ja energinen, nuori mieli: ”Periksi ei anneta eikä katkeroiduta ja paikoilleen ei jäädä.” Hannalla on some-maailma hallussa, ja sosiaalisen median ja digitaalisten palvelujen haltuunotto onkin ollut kertomusvuoden yksi kehittämiskohde. Säätiön asiakkaille avautuu sosiaalisen median kautta yhä laajenevia osallisuuden mahdollisuuksia.

Säätiömme on saavuttanut laadukkaana, luotettavana ja eettisesti vahvana palvelujen tuottajana vakiintuneen aseman. Tämä antaa hyvän pohjan tulevassa sote-maailmassa, jonka yksityiskohdista ei tosin vuoden 2017 loppuun mennessäkään ollut saatavissa järin käytännönläheistä käsitystä.

Säätiömme lisäksi maastamme ei löydy valtakunnallisesti yhtä laajaa ja monipuolista kuurojen, kuurosokeiden ja kuulovammaisten palveluja tarjoa-
vaa järjestöä tai yritystä. Siksi voimme olla suhteellisin luottavaisia, että niin maakunnat kuin yksittäiset asiakkaatkin haluavat käyttää palvelujamme ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA hankkeitamme myös rahoittaa Veikkauksen tuotoilla.

Maija Perho
Hallituksen puheenjohtaja

Kuurojen Palvelusäätiö sr

Arvot

 • Asiakkaan kunnioittaminen
 • Asiakkaan tasavertainen kohtaaminen
 • Oikudenmukaisuus ja vastuu
 • Myönteinen ja iloinen ilmapiiri

Visio

 • Kuurojen ja kuurosokeiden ihmisten sujuva arki ja hyvä elämä vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Missio

 • Edistää kuurojen ja kuurosokeiden ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla yksilöllisiä moniammatillisia erityispalveluja, viittomakielistä vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.

Yhteisö

 • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
 • Arvo-liitto ry
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Vanhustyön keskusliitto ry
 • Vates-säätiö sr
 • Hyvinvointialan liitto
 • Kiinteistö Oy Valkea Talo