Download pdf FI

Jaa artikkeli

Henkilöstöltä

Työn perusta on asiakasymmärrys

Kuurojen Palvelusäätiön henkilöstö työskentelee monenlaisissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä. Kaikkien ammattitaitoa tarvitaan, jotta jokainen asiakas saa juuri hänelle parhaiten sopivaa palvelua. Henkilöstöä puolestaan motivoivat koulutusmahdollisuudet ja se, että oma työ koetaan arvokkaaksi.

Vuonna 2016 tehdyn henkilöstökyselyn mukaan Kuurojen Palvelusäätiön työntekijät viihtyvät työssään ja pitävät sitä arvokkaana. Tätä mieltä ovat myös Palvelukeskus Åvikin Lepola-ryhmässä työskentelevä ryhmävastaava ja sairaanhoitaja Marika Mostova sekä Palvelukeskus Sampolassa työskentelevä työvalmentaja Simo Hirvilampi.

Marika Mostova: Työssäni on parasta, että saan käyttää äidinkieltäni viittomakieltä tasavertaisesti kaikkien ohjaajien ja asukkaiden kanssa. Jaa Twitterissä

Vuosikertomus Kuurojen Palvelusäätiö Mostova

– Kuurojen Palvelusäätiö on hyvä työnantaja. Koulutukseen panostetaan paljon, kehityskeskusteluja käydään säännöllisesti ja myös henkilöstökyselyjä tehdään tasaisin väliajoin. Säätiöllä on myös runsaasti etuja, muun muassa työterveyshuolto, vakuutusetuja, lomaosakkeita ja kehittämispäivät, Mostova listaa.

Hirvilampi on samoilla linjoilla.

– Kuurojen Palvelusäätiö on luotettava työnantaja, koulutusmyönteinen ja joustava elämän eri vaiheissa. Työssä minua motivoi juurikin mahdollisuus kehittyä ja oppia joka päivä jotain uutta.

Koulutusta ja oppia ikä kaikki

Koulutuksen ja oppimisen tärkeys on Mostovan ja Hirvilammen mukaan ymmärretty Kuurojen Palvelusäätiössä hyvin. Kumpikin on osallistunut viime vuonna moniin erilaisiin koulutustapahtumiin.
Hirvilampi mainitsee ensiapukoulutuksen, työyhteisön yhteiset koulutukset ja työnohjauksen. Mostova puolestaan innostui erityisesti Lepola-ryhmän kehittämiskoulutuksesta.

– Aiheena oli laitosmaisuudesta kodinomaisuuteen. Lepolan kehittämiskoulutuksen avulla kehittelimme työntekijöiden kanssa asukkaiden oikeudet arkeen. Suurin muutos oli työntekijöiden perehtyminen yksilövastuiseen hoitotyöhön, minkä vaikutuksesta asukkaiden arkielämän laatu muuttui aiempaa paremmaksi ja aikaa asukkaiden kanssa toimimiseen on nyt enemmän kuin ennen.

Työyhteisö on tärkeä

Mostova sanoo, että häntä motivoi työssään erityisesti hyvä, toimiva työyhteisö sekä oman osaamisen hyödyntäminen niin, että se lisää asukkaiden hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

Simo Hirvilampi: On motivoivaa, kun on mahdollisuus kehittyä ja oppia joka päivä jotain uutta. Jaa Twitterissä

– Jokainen työpäivä on erilainen, koska teemme työtämme asukkaiden ehdoilla. Asukkaat saavat elää omannäköistä elämää, meidän tehtävämme on tukea heitä siinä.

Tai kuten Hirvilampi sen tiivistää:

– Normipäivää ei olekaan, vaan tilanteet ja tehtävät ovat aina ajassa elämistä.

Viittomakieli on äidinkieli

Kaikki Kuurojen Palvelusäätiön työntekijät osaavat viittomakieltä, sillä yksi säätiön tärkeimmistä tehtävistä on pystyä palvelemaan kuuroja asiakkaita näiden omalla äidinkielellä. Sen vuoksi säätiö pitää huolta siitä, että koko henkilöstö saa koulutusta sekä viittomakielen oppimiseen että siihen liittyvän kulttuurin ymmärtämiseen.

Kieli- ja kulttuurikoulutus sisältää lähiopetusta ja oman työyhteisön kanssa vietettävän arviointiviikon. Jokaisen säätiön työntekijän on pystyttävä omaksumaan riittävä viittomakielen taito kolmen vuoden sisällä työsuhteen alkamisesta.

Vuosikertomus Kuurojen Palvelusäätiö