Download pdf FI

Jaa artikkeli

Auttava linja

Vuosikertomus Kuurojen Palvelusäätiö

Apua verkkoneuvottelulla, tekstiviestillä ja chatilla

Auttava linja tarjoaa viittomakielisille ja kirjoittamalla kommunikoiville sekä heidän omaisilleen mahdollisuuden keskustella henkilökohtaisista asioista luottamuksellisesti chatin, sähköpostin tai tekstiviestien kautta.

Auttavan linjan päivystäjät ovat viittomakieleen sekä eri vuorovaikutustapoihin perehtyneitä asiantuntijoita. Auttava linja päivystää kolmena iltana viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 19–22.
Vuoden 2017 yhteydenotot tapahtuivat pääosin reaaliaikaisen verkkoneuvontapalvelun kautta, mutta enenevissä määrin myös tekstiviesteillä. Tulleista yhteydenotoista tilastoidaan palveluun hakeutumisen syy ja yhteydenottotapa.

Auttavan linjan käyttäjät ovat keskustelujen yhteydessä tuoneet esiin kiitollisuutta keskusteluavusta. Jaa Twitterissä

Asiakkaat ilmoittavat sukupuolen ja iän kirjautuessaan palveluun. Raportoituja yhteydenottoja oli 36. Keskustelujen aiheet käsittelivät pääosin sairautta tai vammaa ja ihmissuhteita. Yhteydenottaja oli useimmiten nainen.

Palvelunkäyttäjät ovat keskustelujen yhteydessä tuoneet esiin kiitollisuutta keskusteluavusta ja ovat kertoneet kokevansa keskustelun hyödylliseksi. Tilastoitavan palautteen saaminen toiminnasta on ollut haasteellista. Jatkossa yritämme saada chat-alustalle upotetun kyselyn, johon asiakas voi vastata jo kyselyn aikana.

Toimintaan on vuoden loppupuolella tullut uusi esite, jota on muokattu selkokieliseksi.

Tulevalle vuodelle on suunniteltu mainosvideota toiminnasta, jossa näkyy kuinka chat-palvelua käytetään. Päivystyksen toteuttamista videoyhteydellä, esimerkiksi Skypen avulla, on suunniteltu vuodelle 2018.